Gears in the Machine

Cycaty

Michaś: “Idę do katedry, czy jest jakiś ksiądz na wierzchu?”

Łuki jako randomowy pijak w knajpie opisujący Five Fingers: “Większość z tych wysp powstała z brudu, który zebrał się na morskich kapustach”

“Jak masz plecy to masz robotę”

Tygrys: „ignorant + arogant = agnorant”.

Comments

estro_pajo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.