Gears in the Machine

...and so it begins

A Full Metal Fantasy Adventure for Men, Women, Gays and Straights

No to zaczynamy!
Rada podana mi przez stronę, by na każdej sesji inna osoba była odpowiedzialna za robienie notatek (outline, fajne wydarzenia, cytaty) i opisywanie przygody w logu, brzmi dobrze więc sądzę, że zastosujemy.
Pierwsza sesja to kto chętny, a jak nikt nie będzie miał odwagi, to ja się tym zajmę. Wolałbym jednak, by mnie odrobinę odciążyć, bo podczas pierwszej gry może być sporo potknięć (odpukać) i dostatecznie będę zestresowany as it is.

Zachęcam do wpisywania danych postaci w wolnej chwili i korzystania ze szkieletu tabelkowego przygotowanego przez Tygrysa. Za dodawanie motywacji postaci będzie extra credit, ale że jesteśmy na samym początku, to nie jest jeszcze absolutnie niezbędne.

Pamiętajcie, że to tylko pierwszy post organizacyjny, a przyszłe wpisy będą już stricte o kampanii. Do dyskutowania mamy swoje forum i liczę, że niedługo pojawią się tam wysokie jakościowo flejmy.

Stay awesome!

Comments

estro_pajo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.