Sossamon Lighthowler

Młoda trollkinka o donośnym głosie, ciekawa świata poza krielem. Nieco nazbyt ufna i bezpośrednia, co w połączeniu z jej trollkińską posturą i wielkim młotem nierzadko onieśmiela ludzkich rozmówców.

Description:

Rasa: Trollkin
Płeć: Female
Bóstwo: Dhunia
Charakter: Chaotic Good
Wiek: 19 lat
Wzrost: 186 cm
Waga: 104 kg
“Włosy”: Short orange spikes
Eyes: White

ABILITIES

STR 14 ( +2)
DEX 11 ( +0)
CON 16 ( +3)
INT 12 ( +1)
WIS 12 ( +1)
CHA 14 ( +2)

SAVES

FORT (con) 5
REF (dex) 0
WILL (wis) 1

Base Attack 0

SKILLS

Concentration 7, rank 4
Craft (Leatherworking) 5, rank 4
Intimidate 6, rank 4
Perform 6, rank 4
Survival 5, rank 4

LANGUAGES

Molgur spoken/written
Cygnaran spoken
Ordic spoken (communicative)

KEY EQUIPMENT
Warhammer 1d8
Javelin 1d6
Studded Leather AC +3
Shield AC +2

Bio:

Sossamon nigdy nie należała do najmasywniejszych dziewcząt w swoim krielu, ale lata pracy u boku matki przy garbowaniu skór, wyrabianiu z nich przedmiotów i zbroi na handel z wędrownymi kupcami przydały jej rękom sporo krzepy. Dzięki temu nauka walki młotem przyszła jej stosunkowo łatwo. Niebiesko-szara cera Sossamon kontrastuje z porastającymi jej głowę pomarańczowymi kolcami, które zazwyczaj przypiłowuje na krótko, między innymi po to, by wygodniej wdziewać sukienny kaptur, w którym lubi wędrować po lesie (Pajęczyny! Fuj!). Na twarzy trollkinki widnieje kilka niewielkich zrogowaceń dających nieco komiczny efekt pomarańczowych piegów.

Ostatnie 11 lat Sossamon spędziła z matką w niewielkim krielu na skraju podmokłej puszczy Gnarls, rodzinnym krielu jej rodziców. Opuścili go na wiele lat przed jej narodzinami, by zamieszkać w Five Fingers. Po śmierci ojca Sossamon, gdy ta miała 8 lat, jej matka postanowiła wrócić w rodzinne strony. Dziś zgiełk portu i barwne miejskie życie zdają się 19-letniej fell callerce mirażem, korowodem przypadkowych obrazów z dawnego snu.

Sossamon Lighthowler

Gears in the Machine AgentOrange